·        Theo dõi tác phẩm của tôi tại Deviantart: https://ngocdanh0508.deviantart.com/art/The-world-in-the-bottle-699499677
·        Tải stock tại:


v Cảm nhận
Bức này có một kỹ thuật là tách màu thông qua dải màu, công cụ trong select. Nói chung là một bức hình tuyệt vời, rèn luyện được rất nhiều kỹ năng


ü Tác phẩm và stock
Tác phẩm


Stock