·        Tác phẩm được làm theo video của Rayf-A: http://www.rafy-a.com/2017/02/big-bear-photoshop-manipulation.html·        Theo dõi tác phẩm của tôi tại Deviantart: https://ngocdanh0508.deviantart.com/art/Big-Bear-699131797

·        Tải stock tại:


v Cảm nhận
Một con gấu lớn, ok và một bé gái :D. Chủ thể bức ảnh trọng tâm ở con gấu và cô bé. Tôi cần nghiên cứu về bố cục trọng tâm và chiều sâu của bức ảnh :P