Để các phần mềm sử dụng tốt hơn thì nên chỉnh lại một số cài đặt cho dễ sử dụng

I, Window

1, Foxit Reader

Chỉnh khả năng hiển thị và tắt check type
1. Open Foxit application.
2. Go to File > Preferences or hold down Ctrl + K to open the Preferences window.

2, Code Blocks

Không tự động đề xuất, hiện lỗi "The parser is still parsing files"

Open Code Blocks settings screen
  • Click "Editor..."
  • On the left, choose "Code compliation"
  • Choose "C/C++ Parser"

Lưu ý khi cài

  • Sử dụng Code Blocks có MingW
  • Chỉnh format code theo đường dẫn edittor/Keyboard Shortcut/Plugins/AStyle
  • Font chữ là Courier New size 11pt

3, PotPlayer

Dịch khi sử dụng subtitle

[https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=vi&text=%%SS]
[https://vdict.com/%%SS,1,0,0.html] 
[http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/A-V/%%SS.html] 
 

4, hihi