Tại trường đại học Mở Hà Nội, điểm trung bình được tính theo hệ số 4. Trong thời gian chờ kết quả chính thức từ trường, bạn có thể tự tính điểm của mình với điểm của từng môn.
Phần mềm diemTB@2.0 là phần mềm đơn giản trong việc tính toán cho bạn. Sau khi tính toán, sẽ hiển thị kết quả như sau: 
Demo kết quả chương trình

#Thông tin

#Giao diện sử dụng


#Tải phần mềm.

Pass giải nén: blog.ndanh.com

#Hướng dẫn sử dụng 

Các bạn tải phần mềm, sau đó xem video hướng dẫn 
 

#Phản hồi

Bạn Đình Mạnh
Bạn xem ở video hướng dẫn, nếu có mấy môn thì nhập bấy nhiêu

Mình sẽ ghi nhận ý kiến của bạn, cám ơn đóng góp của bạn
Để lại bình luận ở dưới bài viết nếu có thắc mắc, góp ý nhé!