1, Tắt upadte window

Trong mặc định window 10 thì hệ điều hành sẽ được cập nhật thường xuyên để tối ưu máy. Nhưng vấn đề là càng update thì máy càng chậm và tốn bộ nhớ. Ngoài ra, nhiều lúc window tự động update khi khởi động lại máy hoặc mở máy khiến công việc của bạn bị ảnh hưởng. Bằng những lý do đó, chúng ta có cách để khiến máy tạm dừng update lại.
Tải Win Update Stop: 
//win_update_stop_setup.exe

  • Chọn " Disable" để chặn update, nếu muốn chạy lại update thì chọn " Enble"

2, Tắt window Defender

Defender thường xuyên chặn phần mềm cài đặt nghi là vi rút, chặn các file crack, tác dụng không nhiều nhưng thực sự phiền hà.Để tắt nó đi thì máy cũng mượt thêm một chút 😄
//DefenderControl.zip

Màu đỏ là đã tắt window defenderMàu xanh là đang bật window defender
Tắt thì chọn " Disable window defender"
Mở thì chọn " Enable window Defender"