Trong ngành lập trình, để có thể thật sự trở thành một lập trình viên thực sự thì chúng ta phải biết cách tối ưu được thuật toán. Nhằm giúp hệ thống chạy nhanh hơn, dễ dàng hơn. Giống như con đường từ A đến B vậy. Có rất nhiều đường đi, bạn phải tìm con đường tối ưu và dễ đi nhất.
Có được những nền tảng về tư duy lập trình là vô cùng quan trọng. Nhắc đến môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một môn nền tảng giúp bạn có thể tối ưu thuật toán, giải quyết những bài toán khó.
 Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật
Trong bài viết này, mình giới thiệu cho bạn khóa học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Học xong khóa học này, bạn sẽ tự tin qua môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Có được cái nhìn bao quát hơn khi tiếp cận những bài toán lập trình.
Nếu không cố gắng, bạn không làm được gì!

Nội dung khóa học
  •  Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
  •  Phần 2: Giải thuật đệ qui
  •  Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm
  •  Phần 4: Các giải thuật sắp xếp
  •  Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead
  •  Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

Tải về khóa học tại đây:

Nếu bạn thấy khóa học hay, hãy ủng hộ cho thầy bằng cách mua khóa học tại: https://unica.vn/cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat-tap-1