Hiện nay, trong các trường đại học, cao đẳng thì ngôn ngữ C/C++ được sử dụng nhiều trong việc giảng dạy. Do cú pháp dễ hiểu, nắm vững kiến thức thì có thể chuyển sang ngôn ngữ khác một cách dễ dàng. Nếu mới học lập trình, thì đây là một ngôn ngữ đầu tay không thể thiếu.
Để giúp các bạn có thể tự học C/C++, ôn luyện kiến thức học tại trường thì Ndanh sẽ chia sẻ bạn khóa học về C/C++ qua 108 bài học. Nắm vững từ nền tàng đến nâng cao trong C/C++.Nội dung khóa học:
 •  Phần 1: Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình
 •  Phần 2: Các khái niệm cơ bản
 •  Phần 3: Các câu lệnh rẽ nhánh
 •  Phần 4: Các vòng lặp
 •  Phần 5: Mảng
 •  Phần 6: Hàm
 •  Phần 7: Con trỏ
 •  Phần 8: Xử lý chuỗi
 •  Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
 •  Phần 10: Xử lý tập tin
 •  Phần 11: Tổng kết khóa học

Các bạn tải về video tại đây.
Hi vọng, các bạn nếu thích khóa học thì hãy ủng hộ mua khóa học tại đây: https://unica.vn/thanh-thao-c-qua-108-bai-hoc