Những font chữ khá đẹp trong các IDE lập trình, các bạn xem thử. Các font đều rất đẹp và dễ nhìn
1. Consolas -Font mặc định trên jetbrain
13pt or 14pt


2.Courier New