Bài 13- Bài tập quản lý cán bộ với việc kế thừa từ interface bằng ArrayList

Bài toán quản lý cán bộ có sử dụng abstract và interface. Hãy vào để xem chi tiêt!

 
Bài 13, Cho một tập danh sách các cán bộ cần quản lý của một cơ quan nhà nước:
 • CHUYÊN VIÊN: Cán bộ làm việc tại các phòng ban
 • GIẢNG VIÊN: Cán bộ làm công tác giảng dạy tại các khoa
 • QUẢN LÝ: Cán bộ làm công tác quản lý (trưởng- phó) tại các khoa và phòng ban
Yêu cầu quản lý: 
 1. Thông tin từng cán bộ
 1. Tính tiền lương và phụ cấp cho cán bộ như sau:
 • CHUYÊN VIÊN: tiền lương = Hệ số lương*1.350.000, không phụ cấp
 • GIẢNG VIÊN: tiền lương = (Hệ số lương*1.350.000)+phụ cấp đặc biệt ngành(20% lương)
 • QUẢN LÝ: tiền lương = (hệ số lương+ hệ số phụ cấp)*1.350.000
Yêu cầu sinh viên: 
 1. Dùng kiến thức mô hình hoá dữ liệu trong lập trình hướng đối tượng để xây dựng các lớp
 2. Thiết kế mô hình cây phân bố các lớp. Mối quan hệ giữa các lớp và interface
 3. Chuyển từ mô hình trên sang ngôn ngữ lập trình java. (Chuyển sang thiết kế các lớp và interface tương ứng bằng ngôn ngữ lập trình java)
 4. Cài đặt chương trình test chương trình áp dụng nhập vào một danh sách đối tượng. Cán bộ bất kỳ(Có thể là CHUYÊN VIÊN hoặc GIẢNG VIÊN hoặc QUẢN LÝ). Sau đó in lại danh sách thông tin các đối tượng Cán bộ đã nhập.

Với bài toán này, chúng ta phải sử dụng khái niệm lớp trừu tượng kế thừa từ interface.
Thực ra, với interface hay một class bình thường thì vẫn không khác nhau gì với bài này. Nhưng trong nhiều bài toán khác, việc định nghĩa hàm từ interface, khiến việc kế thừa sau này phải tuân thủ theo luật từ lớp interface.
Một số lưu ý là:
 • abstract thì có thể class chỉ có thể extends được 1 lần
 • interface thì class có thể implements lại nhiều lần. 
 • Hàm trừu tượng trong interface thì khi được class nào implements, bắt buộc class đó phải có những hàm trừu tượng đã implements từ interface đó (khá trừu tượng).
 • Nếu bạn vẫn thắc mắc thì hãy đọc một bài khá hay về interface, abstract: https://vntalking.com/interface-trong-java-ban-da-hieu-dung.html

Code đầy đủ

Phần dưới có thể thiếu, tải về đây để đúng yêu cầu bài
Code để tham khảo, Chúc các bạn sẽ học tập tốt.
Hướng dẫn chia sẻ để mở nội dung: https://i.imgur.com/hivGtuF.mp4

Tạo interface person.java với các lớp trừu tượng

package TH5.bai13;
public interface person {
public void xuat(); // khong co thuoc tinh private trong interface
public void nhap();
// mac dinh cac ham nay da la abstract
}

Tạo class trừu tượng canBo.java 

Nhìn qua, nó sẽ không khác gì cấu trúc class bình thường, các bạn chú ý ở dòng "abstract double tinhLuong();". Nó đang định nghĩa 1 hàm trừu tượng
Ngoài ra, trong bài toán này, việc sử dụng interface để quản lý cái nào, và abstract quản lý cái nào. Thực ra chưa rõ ràng, vì thế, nên có thể viết các hàm abstract vào interface hay lớp abstract cũng không khác nhau nhiều.
package TH5.bai13;
abstract class canBo {
public int maCV;
public String hoTen;
public double hSL;
public double tienLuong;
public canBo() {
maCV = 0;
hoTen = "";
hSL = 0.0;
tienLuong = 0.0;
}
public canBo(int maSV, String hoTen, double hSL, double tienLuong) {
this.hoTen = hoTen;
this.hSL = hSL;
this.maCV = maSV;
this.tienLuong = tienLuong;
}
abstract double tinhLuong();
}

Tạo class giangVien.java để quản lý giảng viên

package TH5.bai13;
import java.util.Scanner;
public class giangVien extends canBo implements person{
public String tenKhoa, nhomMon;
public giangVien() {
super();
tenKhoa = "";
nhomMon = "";
}
public giangVien(String tenKhoa, String nhomMon) {
this.tenKhoa = tenKhoa;
this.nhomMon = nhomMon;
}
@Override
public void nhap() {
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhap ho ten: ");
hoTen = input.nextLine();
System.out.print("Nhap ten khoa: "+tenKhoa);
tenKhoa = input.nextLine();
System.out.print("Nhap nhom mon: "+nhomMon);
nhomMon = input.nextLine();
System.out.print("Nhap ma chuyen vien: ");
maCV = input.nextInt();
System.out.print("Nhap he so luong: ");
hSL = input.nextDouble();
}
public double tinhLuong() {
tienLuong = hSL*1350000*(1.2);
return tienLuong;
}
@Override
public void xuat() {
System.out.print("\nHo ten: "+ hoTen);
System.out.print("\nMa chuyen vien: "+ maCV);
System.out.print("\nHe so luong: "+ hSL);
System.out.print("\nTen khoa: "+tenKhoa);
System.out.print("\nNhom mon: "+nhomMon);
System.out.print("\nTien luong: "+tinhLuong()+"\n");
}
}

Tạo lớp chuyenVien.java để quản lý thông tin chuyên viên

package TH5.bai13;
import java.util.Scanner;
public class chuyenVien extends canBo implements person {
public String tenPB;
public double tienTangThem;
public chuyenVien() {
super();
tenPB = "";
tienTangThem = 0.0;
}
public chuyenVien(String tenPB, double tienTangThem) {
this.tenPB = tenPB;
this.tienTangThem= tienTangThem;
}
public void nhap() {
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhap ho ten: ");
hoTen = input.nextLine();
System.out.print("Nhap ten phong ban: ");
tenPB = input.nextLine();
System.out.print("Nhap ma chuyen vien: ");
maCV = input.nextInt();
System.out.print("Nhap he so luong: ");
hSL = input.nextDouble();
System.out.print("Nhap tien luong tang them: ");
tienTangThem = input.nextDouble();
}
public double tinhLuong() {
tienLuong = hSL*1350000+tienTangThem;
return tienLuong;
}
public void xuat() {
System.out.print("\nHo ten: "+ hoTen);
System.out.print("\nMa chuyen vien: "+ maCV);
System.out.print("\nHe so luong: "+ hSL);
System.out.print("\nTen phong ban: "+tenPB);
System.out.print("\nTien luong tang them: "+tienTangThem);
System.out.print("\nTien luong: "+tinhLuong()+"\n");
}
}

Tạo lớp quanLy.java quản lý thông tin của quản lý :))

package TH5.bai13;
import java.util.Scanner;
public class quanLy extends canBo implements person {
public double hSPC;
public quanLy() {
hSPC = 0.0f;
}
public quanLy(double hSPC) {
super();
this.hSPC = hSPC;
}
public void nhap() {
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhap ho ten: ");
hoTen = input.nextLine();
System.out.print("Nhap ma chuyen vien: ");
maCV = input.nextInt();
System.out.print("Nhap he so luong: ");
hSL = input.nextDouble();
System.out.print("Nhap he so phu cap: ");
hSPC = input.nextDouble();
}
public double tinhLuong() {
tienLuong = (hSL+hSPC)*1350000;
return tienLuong;
}
public void xuat() {
System.out.print("\nHo ten: "+ hoTen);
System.out.print("\nMa chuyen vien: "+ maCV);
System.out.print("\nHe so luong: "+ hSL);
System.out.print("\nHe so phu cap: "+hSPC);
System.out.print("\nTien luong: "+tinhLuong()+"\n");
}
}

Tạo lớp danhSach.java để nhập, xuất danh sách các cán bộ

xem code ở phần code đầy đủ
Do phần danhsach.java giống bài 11 nên mình sẽ không view code ở đây

Cuối cùng, tạo lớp bai13.java để in ra 

Với yêu cầu đề bài thì chỉ có nhập và in ra danh sách mà thôi.

package TH5.bai13;
public class bai13 {
public static void main(String... args) {
danhSach ds = new danhSach();
ds.nhapDS();
ds.inDS();
}
}

Kết quả test 

Bài này chỉ in ra danh sách các bộ nhập vào


COMMENTS

BLOGGER
Tên

bài viết hay,4,Bài viết khác,1,cấu trúc dữ liệu và giải thuật,3,fithou,36,ghim,4,giải tích 2,1,Hướng dẫn,5,Lập trình C,1,lập trình hướng đối tượng,3,Lập trình java,1,phần mềm,2,phần mềm lập trình,2,sách,1,tác phẩm đồ họa,3,tản mạn,4,Thiết kế web,3,thực hành lập trình cơ sở,18,thực hành lập trình hướng đối tượng,16,
ltr
item
Blog NDanh: Bài 13- Bài tập quản lý cán bộ với việc kế thừa từ interface bằng ArrayList
Bài 13- Bài tập quản lý cán bộ với việc kế thừa từ interface bằng ArrayList
Bài toán quản lý cán bộ có sử dụng abstract và interface. Hãy vào để xem chi tiêt!
https://1.bp.blogspot.com/-AxUrk7taOvE/XuWEskKv_BI/AAAAAAAAg28/FR2Kq3kJh8gfRDqNDEztdIdIOTvTlttjQCK4BGAsYHg/d/banner-blog.png
https://1.bp.blogspot.com/-AxUrk7taOvE/XuWEskKv_BI/AAAAAAAAg28/FR2Kq3kJh8gfRDqNDEztdIdIOTvTlttjQCK4BGAsYHg/s72-c-d/banner-blog.png
Blog NDanh
https://blog.ndanh.com/2020/04/bai-13-quan-ly-can-bo-voi-interface.html
https://blog.ndanh.com/
https://blog.ndanh.com/
https://blog.ndanh.com/2020/04/bai-13-quan-ly-can-bo-voi-interface.html
true
1596452775547375681
UTF-8
Tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Đọc thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa Bởi Trang chủ PAGES POSTS Xem tất cả Bài viết đề xuất CHỦ ĐỀ LƯU TRỮ SEARCH TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy nội dung của bạn Quay về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow CHIA SẺ ĐỂ XEM NỘI DUNG Bước 1: Chia sẻ lên facebook chế độ công khai Bước 2: Vào facebook, ấn vào bài đã chia sẻ công khai để hiện nội dung! Click Copy All Code Select All Code Code của bạn đã được copy Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content