Nối tiếp môn giải tích I, nay chúng ta bước đến với môn giải tích 2. Tại FITHOU, thì đề không quá khó và nằm trong tầm tay các bạn. Nay mình sẽ liệt kê ra kiến thức cần ôn và chữa một số đề mẫu. 
Kỳ vừa rồi mình được 8 giải tích cuối kỳ, dưới đây là các bài giải trong quá trình ôn theo sát chương trình thi.

Giải đề

1, Đề mẫu 1

#Đáp án

  • Câu 4 làm sai 4.2

2, Đề mẫu 2

#Giải bài

Câu 2


Mấy câu khác tương tự đề mẫu thì làm theo nhé!