Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

Trang web chuyển vĩnh viễn sang trang khác

Chào các bạn, nếu bạn đang theo dõi blog của tôi thì nay tất cả nội dung sẽ được chuyển sang trang web hoàn toàn mới.

Nội dung chuyển sang tranghttps://fithou.netlify.app/

Trang web mới sẽ tập trung về FITHOU, bài tập lớn các môn, bài thực hành,...

Một hoài niệm. Blog hiện tại đã đạt tổng 18 000 lượt xem. Xin cảm ơn tất cả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tên bạn chỉ hiện unknown,đổi tên ở đây:
https://www.blogger.com/edit-profile.g