Chào bạn, chúng ta có thể quen hay không quen với nhau. Nhưng khi bạn đã vào blog của tôi, thì mong rằng nó giúp bạn được điều gì đó.

Blog này để làm gì ư?

Trước đây để học hay tìm kiếm điều gì đó, tôi đã phải tự lực cánh sinh rất nhiều. Có thể là google cả giờ đồng hồ, hay thắc mắc mà chả ai trả lời gì cả. Vì thế nên tôi sẽ viết ra những gì mình biết, để một phần nào đó giúp được bạn khi cần. Hoặc đơn giản là chia sẻ để chúng ta đồng cảm hơn trong cách suy nghĩ
Blog này viết ra mới mục tiêu ban đầu là chia sẻ những gì tôi biết về cuộc sống, code, kinh nghiệm sống, ... và đôi khi là tự vào để xem lại các bài của chính mình.

Tôi là ai?

Hiểu hơn về tôi:

Một số thứ đã làm

FITHOU:
Kỳ 1 - 2019
Kỳ 2 - 2020